top of page

Deloitte Nederland: omzetstijging, maar winst daalt?

in het kort:

  • Deloitte Nederland realiseerde in boekjaar 2022/2023 een omzet van €1.360 miljard, een stijging van 7% ten opzichte van het vorige boekjaar.

  • De winst daalde echter met 17%, voornamelijk als gevolg van hogere personeelskosten en een afnemende vraag naar adviesdiensten.

  • CEO Hans Honig benadrukt de impact van geopolitieke onzekerheid, inflatie en een teruglopende economie op de resultaten, maar blijft positief over de middellange termijn. Deloitte investeert in talent en technologie om voorbereid te zijn op toekomstige veranderingen.

Deloitte Nederland heeft in het boekjaar 2022/2023 een omzet gerealiseerd van €1.360 miljard, wat neerkomt op een stijging van 7% ten opzichte van het vorige boekjaar. Dit nieuws wekt op het eerste gezicht wellicht de indruk dat het bedrijf in topvorm verkeert, maar bij nader inzien blijken er enkele zorgen te zijn, met name met betrekking tot de winstgevendheid.


Winstgevendheid onder druk

De winst van Deloitte daalde namelijk met maar liefst 17%, van €212,1 miljoen naar €175,7 miljoen euro. Dit is een opvallende ontwikkeling die vraagt om een nadere analyse. Volgens het bedrijf zelf zijn de belangrijkste redenen voor deze winstdaling te wijten aan hogere personeelskosten en een afnemende vraag naar adviesdiensten.


CEO's perspectief op de situatie

CEO van Deloitte Nederland, Hans Honig, verklaart de situatie als volgt: "We kijken terug op een jaar dat zich kenmerkt door voortdurende geopolitieke onzekerheid, hoge inflatie, een teruglopende economie en een veranderende wereld door snel opkomende technologieën. Dit heeft ook zijn weerslag op onze resultaten."


Toekomstgerichte investeringen

Toch blijft Honig optimistisch over de toekomst, met name op de middellange termijn. Hij benadrukt dat Deloitte heeft geïnvesteerd in talent, duurzaamheid en digitalisering, met een bijzondere focus op generative AI. Deze investeringen zijn bedoeld om het bedrijf voor te bereiden op de ingrijpende technologische veranderingen die zich aandienen. Honig is van mening dat, ondanks de huidige onzekerheden, Deloitte en zijn klanten zich aan de vooravond van een nieuwe golf van technologische veranderingen bevinden.


Groei en nieuwe aanwervingen

Een opvallende ontwikkeling is ook het feit dat Deloitte het afgelopen jaar bijna duizend nieuwe medewerkers heeft aangenomen, wat het totaal aantal medewerkers op 8.180 brengt. Ondanks de terugvallende vraag in bepaalde sectoren, lijkt het bedrijf niet van plan te zijn om snel te reorganiseren. Honig geeft aan dat ze momenteel "wat ruim in hun jas zitten" en verwacht dat ze in de loop van het jaar weer zullen groeien.


Zorgen over de toekomst van accountancy

Toch zijn er ook zorgen over de toekomst, met name als het gaat om het aantrekken van accountants. Honig merkt op dat het aantrekken van nieuwe studenten in dit vakgebied aanzienlijk is afgenomen, wat zorgwekkend is gezien de behoefte aan gekwalificeerd personeel in deze sector.


Conclusie

Al met al markeert het boekjaar 2022/2023 het einde van een vierjarige strategie voor Deloitte, waarbij het bedrijf zich heeft ontwikkeld tot een meer purpose-gerichte, duurzame en inclusieve organisatie. Hoewel de winstdaling enigszins zorgen baren, blijft Deloitte vastbesloten om te blijven investeren in talent en zich voor te bereiden op de technologische veranderingen die de toekomst brengt.

Wil je meer lezen?

Abonneer je op debelegger.nl om deze exclusieve post te kunnen blijven lezen.

Meld je aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief!

Bedankt voor het abonneren!