top of page

Wereldbank voorspelt zwakste economische groei in 30 jaar, deze landen worden geraakt

In het kort:

  • De Wereldbank voorspelt dat de wereldwijde economie in 2024 voor het derde opeenvolgende jaar zal vertragen, met een groei die daalt naar 2,4% van 2,6% in 2023. Dit zou het slechtste half decennium van groei in 30 jaar markeren.

  • Ontwikkelingslanden worden het hardst getroffen met een verwachte groei van slechts 3,9% in 2024, wat meer dan één procentpunt lager is dan het gemiddelde van het afgelopen decennium. Eind 2024 zal ongeveer 40% van de bevolking in lage-inkomenslanden armer zijn dan vóór de COVID-19-pandemie.

  • Geopolitieke spanningen, zoals de oorlog in Oost-Europa en het Midden-Oosten, en economische uitdagingen in China, vormen ernstige risico's voor de wereldwijde groei. Verhoogde energieprijzen en inflatie kunnen verder bijdragen aan de economische vertraging.

Een Decennium op het Randje: Wereldwijde Economische Vooruitzichten

Als we de huidige economische trends onder de loep nemen, tekent zich een somber beeld af. Volgens de laatste rapporten van de Wereldbank staat de wereldwijde economie op het punt haar slechtste half decennium van groei in dertig jaar te ervaren. In 2024 wordt een groeivertraging verwacht tot 2,4%, een daling ten opzichte van de 2,6% in 2023.


Deze neerwaartse trend lijkt zich voort te zetten, met slechts een marginale stijging tot 2,7% in 2025. Als we naar de groei in het afgelopen halve decennium kijken heeft Covid hier ook veel effect op gehad, vandaar dat het beeld van de Wereldbank wellicht te negatief is. De algemene verwachting van o.a. Goldman Sachs en andere banken is namelijk dat we richting 2024 en 2025 weer meer groene cijfers en een stijgende economische groei kunnen verwachten.Beide eerder genoemde percentages (2,4% voor de wereldwijde economie en 3,9% voor ontwikkelingslanden) zijn indicatief voor verschillende aspecten van de wereldwijde economische situatie en moeten dus afzonderlijk worden beschouwd.


Ontwikkelingslanden trekken aan het Kortste Eind

Het zijn de ontwikkelingslanden die onevenredig hard getroffen worden door deze wereldwijde economische vertraging. Met een verwachte groei van slechts 3,9% in 2024, blijven deze landen aanzienlijk achter bij de groeicijfers van het afgelopen decennium. De impact is zodanig dat tegen eind 2024 naar schatting 40% van de bevolking in lage-inkomenslanden er financieel slechter voor zal staan dan vóór de pandemie.


Hoewel de wereldwijde economie te maken heeft met een vertraging, zijn de effecten ongelijk verdeeld over verschillende regio's. In Noord-Amerika, Europa en Centraal-Azië, en de regio Azië-Pacific wordt de groei vooral geremd door de tragere groei in China. Latijns-Amerika en het Caribisch gebied daarentegen laten een lichte verbetering zien, terwijl in het Midden-Oosten en Afrika een opmerkelijke groeiversnelling wordt verwacht.Geopolitieke Spanningen en Hun Impact

De huidige geopolitieke onrust speelt een aanzienlijke rol in de economische vooruitzichten. Conflicten in Oost-Europa, zoals de Russische invasie in Oekraïne, en spanningen in het Midden-Oosten, dragen bij aan een verhoogd risico op stijgende energieprijzen en inflatie. Deze factoren, gecombineerd met de economische uitdagingen van China, waaronder een verzwakte vastgoedsector en matige consumentenbestedingen, zetten extra druk op de wereldwijde economie.


De Specifieke Uitdagingen van China

China, 's werelds op een na grootste economie, kampt met specifieke uitdagingen. De groei in China wordt verwacht te vertragen naar 4,5% in 2024, van 5,2% in 2023. Dit zou de langzaamste expansie van China in 30 jaar betekenen, buiten de pandemie-geïnduceerde recessie. Zwakheden in de vastgoedsector en beperkte consumentenbestedingen worden gezien als belangrijke factoren die bijdragen aan deze vertraging.


Economische Vooruitzichten in Europa en de Verenigde Staten

In Europa wordt een bescheiden groei van 0,7% verwacht in 2024, een lichte stijging ten opzichte van 0,4% in 2023. In de Verenigde Staten wordt een groeivertraging tot 1,6% verwacht, tegenover 2,5% in 2023. De vertraging in de VS wordt toegeschreven aan hoge rentetarieven, die het hoogste niveau in 22 jaar hebben bereikt, en een afname van de overheidsuitgaven.De Rol van Regeringen en Mogelijke Oplossingen

Het rapport van de Wereldbank benadrukt dat er zonder ingrijpende beleidswijzigingen sprake zal zijn van een 'decennium van gemiste kansen'. Regeringen wereldwijd staan voor de uitdaging om te investeren en fiscale beleidskaders te versterken. Dit vereist een gecoördineerde inspanning om de handel en financiële stromen te verbeteren, het investeringsklimaat te stimuleren en de kwaliteit van instellingen te versterken.


Conclusie

We bevinden ons op een cruciaal keerpunt in de wereldgeschiedenis. De keuzes die nu gemaakt worden, zullen bepalend zijn voor de economische toekomst van de wereld. Het is aan regeringen en internationale organisaties om de juiste stappen te zetten om deze uitdagingen aan te gaan en een pad naar duurzame groei en ontwikkeling te waarborgen. Het is te hopen dat de verwachtingen van Wereldbank geen waarheid worden in 2024, maar dat het interessante en spannende economische tijden zijn is zeker!


Heb je vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar rens@debelegger.nl

Meld je aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief!

Bedankt voor het abonneren!