top of page

Waarom dalen de huizenprijzen?

De huizenmarkt in Nederland heeft een turbulent jaar achter de rug. Niet alleen door de lage rentes tijdens corona maar vooral door de hogere rente na de crisis. Een van de opvallendste trends was de toename van het aantal huizen dat te koop stond. Eind maart stonden er 31.000 huizen te koop, bijna tweemaal zoveel als een jaar eerder. Dit komt onder andere doordat veel mensen hun huis te koop zetten om te profiteren van de (nu nog) hoge prijzen, men vreest een verdere daling gezien de rente onverminderd blijft stijgen.
De groei van het aanbod had ook gevolgen voor de prijzen. De gemiddelde prijs voor een koophuis daalde met 8,2 procent naar 394.000 euro, de grootste daling in tien jaar tijd. Dit betekent dat kopers minder hoeven te overbieden en meer onderhandelingsruimte hebben. Toch bleven de prijzen op een hoog niveau en waren veel woningen nog steeds onbereikbaar voor starters en mensen met een lager inkomen.


De nieuwbouwsector had ook te lijden onder de coronacrisis. Er werden veel minder nieuwe huizen en bouwkavels verkocht dan vorig jaar, vooral door vertragingen in de bouw en vergunningverlening. Bovendien waren nieuwe huizen relatief duur, met een gemiddelde prijs van 468.000 euro.


Wat kunnen we verwachten voor de komende tijd? Volgens de NVM zal de huizenmarkt zich stabiliseren en zullen de prijzen minder hard dalen of zelfs weer iets stijgen. Ook zal er meer vraag zijn naar ruimere woningen met een tuin of balkon, nu veel mensen thuiswerken en meer behoefte hebben aan comfort en privacy.


Toch blijft er een groot tekort aan betaalbare woningen, vooral voor starters en mensen met een middeninkomen. Daarom is het belangrijk dat er meer gebouwd wordt, zowel in de stad als in de regio. Ook moet er meer aandacht zijn voor duurzaamheid en kwaliteit van de woningen, zodat ze passen bij de wensen en behoeften van de bewoners. Voor starters helpt de hoge rente ook niet gezien hun leencapaciteit flink achteruit gaat.


De huizenmarkt in Nederland is dus volop in beweging. Het is een spannende tijd voor zowel kopers als verkopers, die goed op de hoogte moeten blijven van de laatste ontwikkelingen en trends.

2 opmerkingen

Meld je aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief!

Bedankt voor het abonneren!

Net binnen..