top of page

Studierente wordt bevroren: Ademruimte voor de 'Pechgeneratie'

Samenvatting:

  • De Tweede Kamer stemt voor het bevriezen van de studierente voor de 'pechgeneratie' voor het komende jaar.

  • De financiële dekking voor deze bevriezing komt uit een aangepaste belastingvoordeel voor expats.

  • Deze maatregel reageert op de zorgen van studenten na een aangekondigde renteverhoging van 0,46% naar 2,56%.

Een Antwoord op de Studierente Stijging

In het licht van recente protesten van studenten in Den Haag en groeiende zorgen onder de jongere generatie, heeft de Tweede Kamer de regering verzocht de voorgenomen verhoging van de studierente te herzien. Een meerderheid van de Kamer stemde voor het bevriezen van de rente voor het aankomende jaar. Deze beslissing komt na de aankondiging van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) dat de rente op studieleningen volgend jaar zou stijgen van 0,46 procent naar 2,56 procent.

Wat Betekent Dit Voor Studenten? De 'pechgeneratie' verwijst naar studenten die onder het leenstelsel vielen. Velen van hen voelden de financiële druk toen werd aangekondigd dat de rente zou vervijfvoudigen. Deze bevriezing van de studierente biedt deze groep studenten enige verlichting.

Hoe Wordt Dit Bekostigd? De financiering voor de bevriezing van de studierente zou komen uit een aanpassing van de belastingvoordelen voor expats. Voorheen hoefden hoogopgeleide arbeidsmigranten in hun eerste vijf jaar in Nederland geen belasting te betalen over de eerste 30% van hun loon. Met het nieuwe voorstel zou dit beperkt worden tot hoogstens twintig maanden. Daarna zou het belastingvoordeel geleidelijk verminderen. Deze verandering wordt verwacht jaarlijks ongeveer 200 miljoen euro op te leveren vanaf 2029.

Wat Nu? Hoewel de Tweede Kamer de rentebevriezing steunt, is het nog onduidelijk of de regering het voorstel zal implementeren. Daarnaast zijn er ook enkele tegenstanders van het voorstel. Sommigen geloven dat het niet ver genoeg gaat, terwijl anderen zich zorgen maken over de financiële haalbaarheid van de versobering van het expat belastingvoordeel.

Achtergrond: De Pechgeneratie Voor 2015 ontvingen studenten een basisbeurs, maar dit veranderde met de invoering van het leenstelsel. De studenten die toen begonnen, kregen deze beurs niet meer en moesten lenen. Deze groep heeft nu een gemiddelde studieschuld van bijna 23 duizend euro, wat 8 duizend euro meer is dan hun voorgangers die de basisbeurs wel ontvingen.

Conclusie De beslissing om de studierente te bevriezen is een respons op de groeiende zorgen en onrust onder studenten. Terwijl de uitvoering ervan en de financiering nog steeds ter discussie staan, is het een belangrijke stap in de erkenning van de financiële lasten waarmee de 'pechgeneratie' wordt geconfronteerd.

Meld je aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief!

Bedankt voor het abonneren!