top of page

Spaartaks herstelwet opnieuw onder vuur


In het kort:

  • Staatssecretaris Marnix van Rij van het Ministerie van Financiën moet wellicht opnieuw aan de slag met de spaartaksregeling.

  • Een advocaat-generaal heeft de herstelwet bestempeld als 'discriminerend'.

  • Dit is een pijnlijke ontwikkeling voor Van Rij, die de wet juist had geïntroduceerd om de eerdere spaartaksregeling in lijn te brengen met mensenrechten, zoals eerder geoordeeld door de Hoge Raad.


Het spaartaks dossier: een korte terugblik

In 2021 veroordeelde de Hoge Raad de spaartaksregeling, waarbij de overheid belasting hief op vermogen zonder rekening te houden met het daadwerkelijke rendement of de verdeling tussen spaargeld en beleggingen. In plaats daarvan werd verondersteld dat mensen een vaste verdeling hadden, en fictieve rendementspercentages werden gebruikt om de belasting te berekenen. Dit pakte oneerlijk uit voor spaarders en beleggers, wat in strijd was met eigendomsrechten en het verbod op discriminatie volgens de Hoge Raad.


Herstelwet: een nieuwe poging

Om deze kwestie recht te zetten, introduceerde het Ministerie van Financiën de Wet Rechtsherstel box 3. Deze wet keek wel naar de werkelijke verdeling tussen spaargeld, beleggingen en schulden en belastte spaargeld op basis van de actuele rentes. Voor beleggingen werd echter nog steeds een fictief gemiddeld rendement gehanteerd. Hoewel deze herstelwet als een oplossing werd gezien voor spaarders, blijkt deze nu toch nog oneerlijk voor beleggers te zijn.


Advocaat-generaal slaat alarm

De advocaat-generaal heeft nu aangegeven dat deze herstelwet ook discriminerend is voor beleggers, aangezien het rekenen met een gemiddeld rendement leidt tot ongelijke behandeling van beleggers met verschillende rendementen. Deze ontwikkeling is zorgwekkend voor het Ministerie van Financiën, aangezien de Hoge Raad meestal het advies van de advocaat-generaal opvolgt. Als dit gebeurt, moet het ministerie met een nieuw voorstel komen, en dit geldt niet alleen voor de herstelwet, maar ook voor de tijdelijke reparatiewet die momenteel van kracht is.


Wat nu?

Een woordvoerder van staatssecretaris Van Rij heeft aangegeven dat het ministerie zich voorbereidt op verschillende scenario's voor het geval de Hoge Raad de herstelwet afwijst. Het ministerie wacht echter eerst de uitspraak van de Hoge Raad af, die naar verwachting over zes maanden zal plaatsvinden.


Het blijft dus nog even spannend hoe deze ontwikkelingen de spaartaksregeling zullen beïnvloeden, en of er opnieuw wijzigingen zullen worden doorgevoerd om te voldoen aan de eisen van rechtvaardigheid en non-discriminatie. Voor spaarders en beleggers in Nederland blijft het wachten op een definitieve oplossing voor dit complexe vraagstuk.


Heb je vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar rens@debelegger.nl

Meld je aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief!

Bedankt voor het abonneren!