top of page

Enphase Energy: De Spectaculaire Groei van een Zonne-Energie Gigant

Recentelijk vroegen we onze leden naar de meest interessante aandelen om te analyseren. Vanuit de community kregen we als reactie meerdere verzoeken om eens het bedrijf Enphase Energy gronding onder de loep te nemen. De populariteit rondom dit bedrijf is helemaal niet zo gek: het aandeel heeft de afgelopen jaren fantastisch gepresteerd en honderden keren over de kop gegaan. In dit artikel bekijken we de bedrijfsactiviteiten van Enphase Energy, de competitieve voordelen, de vooruitzichten en bovenal: is Enphase Energy nog steeds een interessante belegging? Lees gauw verder om hier meer te weten over te komen.


Wat doet Enphase Energy?

Het begrijpen van het business model en hoe een bedrijf zijn geld verdiend, is een van de belangrijkste zaken tijdens het analyseren van een bedrijf. Wanneer je dit onderdeel niet begrijpt, dan zal je ook alle andere belangrijke factoren rondom het bedrijf niet doorzien en is het daarom onmogelijk om rationele beleggingskeuzes te maken. Daarom zullen we als eerste in grote lijnen het business model van Enphase Energy doornemen. Dit helpt je uiteindelijk om verder in de analyse bepaalde assumpties en redeneringen beter te begrijpen.


Enphase Energy richt zich op het aanbieden van producten en diensten met betrekking tot zonne-energiesystemen. Wanneer je niet in deze markt thuis bent, dan zal dit behoorlijk technisch worden, maar we gaan toch ons best doen het zo simpel en bondig mogelijk uit te leggen. Het belangrijkste product van Enphase Energy is de zogenoemde micro-omvormer. Deze wordt gebruikt om een gelijkstroom (DC) van zonnepanelen om te zetten in wisselstroom (AC) die geschikt is voor het elektriciteitsnet. Dit klinkt ingewikkeld en dat is het eigenlijk ook. Grof gezegd komt het erop neer dat de omvormers van Enphase resulteren in het optimaliseren van de effectiviteit van zonnepanelen, wat leidt tot hogere energieopbrengsten en een langere levensduur van het systeem.Daarnaast biedt Enphase Energy ook nog energiebeheer-software aan die wordt gebruikt om zonne-energiesystemen op afstand te beschermen en te beheren. De software biedt gebruikers bijvoorbeeld inzicht in de prestaties van zonnepanelen, het helpt bij het opsporen van problemen en optimaliseert het systeem voor een maximale energieopbrengst. Ook hier is het doel weer om de efficiëntie van het zonne-energiesysteem te verbeteren en de energiekosten te verlagen.


Tenslotte houd Enphase Energy zich bezig met opslagsystemen in de vorm van batterijen voor zonne-energie. Hierdoor kan een overschot aan energie worden opgeslagen voor eventueel later gebruik. De batterijopslagsystemen van het bedrijf zijn uitwisselbaar met de micro-omvormers (lees nog even terug) en hebben wederom – het is geen verrassing meer denk ik – het doel om de energieopbrengsten te maximaliseren en de energiekosten zoveel mogelijk te verlagen. In deze bedrijfstak zit misschien wel het meest toekomstige groei en potentie, omdat er simpelweg enorm veel vraag is naar het duurzaam opslaan van zonne-energie.


Waarom is Enphase zo hard gegroeid de afgelopen jaren en wat zijn de vooruitzichten?


Het aandeel van Enphase Energy is de afgelopen vijf jaar met bijna 4000% gestegen. Het is belangrijk om als belegger goed op de hoogte te zijn van de onderliggende redenen, zodat je een doordacht en verantwoorde visie kan creëren over zaken als de waardering en toekomst van Enphase Energy. Hoewel het verleden geen garanties biedt voor de toekomst, is er vaak wel sprake van lange termijn trends, waar veelvuldig nog veel groei in valt te behalen. Er zijn verschillende redenen aan te wijzen waarom Enphase Energy de afgelopen jaren zo enorm hard is gegroeid. Hieronder bespreken we een aantal belangrijke oorzaken, die bovendien verbonden zijn met cruciale langdurige markttrends.


Een structurele toenemende vraag naar schone energie: De eerste reden is behoorlijk voor de hand liggend. De vraag naar schone energie (en daarmee zonne-energie) neemt namelijk al jaren lang gigantisch toe, vanwege de groeiende aandacht voor duurzame energie en de maatschappelijke doelstellingen om het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen. Dit heeft gezorgd voor een grotere vraag naar producten met betrekking tot zonne-energie, waaronder die van Enphase Energy. Kijkend vanuit de huidige maatschappelijke ontwikkelingen is het aannemelijk om ervan uit te gaan dat deze trend de komende jaren zich voort zal zetten.


De combinatie van eigen innovatie met een groeiende vraag van buiten af: Zoals we net hebben kunnen lezen, is de vraag naar de producten van Enphase Energy enorm gestegen. Deze toename is deels te wijten aan de de trend van meer aandacht voor duurzame energie (ofwel een externe ontwikkeling). Anderzijds is een deel van de groei ook te danken aan interne ontwikkelingen. Enphase Energy bleef de afgelopen jaren continu innoveren en investeren in nieuwe technologieën om de waarde van hun producten te verbeteren. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van een aantal belangrijke nieuwe producten, zoals opslagsystemen en energiebeheer-software.


Sterke marktpositie en merkherkenning van Enphase Energy: Enphase Energy heeft een sterke marktpositie weten te veroveren in haar industrie door middel van een aantal belangrijke samenwerkingen om zo haar netwerk uit te breiden. Zo kondigde Enphase Energy begin dit jaar nog een samenwerking aan met Enetrix, om op deze manier de invloed in Europa te vergroten. Deze samenwerkingen hebben geleid tot een uitstekende zichtbaarheid van het merk en een aanzienlijk marktaandeel.


De financiële positie van Enphase Energy: Is Enphase Energy financieel gezond?


Het belang van een goede financiële positie is vanzelfsprekend. Een bedrijf moet immers financieel gezond zijn om op de lange termijn te kunnen groeien en überhaupt te blijven bestaan. Enphase Energy heeft de afgelopen jaren een sterke groei doorgemaakt. Daarom is het bij dit soort bedrijven extra belangrijk om de financiële situatie goed in de gaten te houden. Hyper-groei bedrijven krijgen namelijk vaak te maken met ‘groeipijn’, waardoor het bedrijf uiteindelijk ten onder gaat aan haar slechte financiële situatie (door de hoge groei).


De omzet is gestegen van 316 miljoen dollar in 2018 naar 2,33 miljard dollar in 2022, wat neerkomt op een CAGR van bijna 65%. Dit is een enorm indrukwekkend percentage voor een periode van 4 jaar. De winstgevendheid is bovendien ook sterk verbeterd, met een netto winst van 397 miljoen dollar in 2022, vergeleken met een verlies van $ 12 miljoen in 2018.

Een vluchtige blik van de balans en cashflow van Enphase Energy laat zien dat het bedrijf in staat is om zijn groei te financieren – en het dus onwaarschijnlijk is dat het bedrijf met groeipijnen te maken krijgt. Het bedrijf heeft een gezonde cashpositie van maar liefst 1,78 miljard dollar en een totale schuldpositie van slechts 1,4 miljard dollar. In theorie zou het bedrijf dus in één keer haar totale schulden kunnen aflossen met enkel cash. Uiteraard is dit een zeer goed teken.Bovendien zijn er nog een aantal belangrijke financiële ratio’s die een goede weergave geven van de huidige financiële situatie van Enphase Energy. Eén van de belangrijkste ratio’s, de current ratio, is hoog met 3,45. Normaal gezien is een bedrijf financieel gezond wanneer het een current ratio van hoger dan 1 heeft. De debt-to-equity ratio is erg laag met 1,24, wat in theorie betekent dat het bedrijf relatief veel gebruik maakt van vreemd vermogen om zijn activiteiten te financieren. Dit is echter geen probleem door de buitengewone goede balans van Enphase Energy.


Belangrijke incentives voor toekomstige groei voor Enphase Energy


Enphase Energy heeft de afgelopen jaren een indrukwekkende groei doorgemaakt en heeft zich intussen gevestigd als een belangrijke speler in de markt. Het is nu van enorm groot belang om deze exponentiële groeicurve door te trekken om de goede marktpositie te behouden en te verbeteren. Hieronder behandelen we een aantal veelbelovende innovaties en incentives die Enphase Energy van toekomstige groei kunnen voorzien.


De belangrijkste incentive voor Enphase Energy is waarschijnlijk de toenemende groei van de zonne-energiemarkt. De wereldwijde markt voor zonne-energie groeit ontiegelijk snel en zal naar verwachting blijven groeien de komende jaren. Het Internationaal Energieagentschap (IEA) schat dat de wereldwijde capaciteit voor zonne-energie zal groeien van ongeveer 720 GW in 2020 tot meer dan 4.500 GW in 2050. Deze groei wordt aangedreven door verschillende factoren, waaronder overheidssteun voor hernieuwbare energie, dalende kosten voor zonne-energiesystemen en toenemende milieubewustzijn bij consumenten en bedrijven. Enphase Energy is feitelijk gezien uitstekend gepositioneerd om van deze trend te kunnen profiteren.


Een andere belangrijke kans voor toekomstige groei is het innoveren en uitbrengen van nieuwe producten. Denk hierbij aan het continu verbeteren van de effectiviteit van de producten en het uitbrengen van nieuwe innovatie systemen. Enphase Energy heeft bijvoorbeeld onlangs de IQ 8-micro-omvormer gelanceerd, die een hogere efficiëntie en betrouwbaarheid biedt dan eerdere modellen. De kans is zeer waarschijnlijk dat het management dit zal nastreven, gezien het uitstekende trackrecord van de afgelopen jaren.

Tot slot heeft Enphase Energy groeimogelijkheden in internationale markten, waaronder in het bijzonder Europa en Azië. In Europa is Enphase Energy al sterk aanwezig, met een marktaandeel van meer dan 30% in de markt voor micro-omvormers. Er is echter nog veel groeipotentieel in deze markten te vinden, gezien de blijvende en toenemende vraag naar de producten van Enphase en relatief lage toetredingsbarrières. In Azië heeft Enphase Energy de markt voor micro-omvormers nog niet volledig betreden, maar er is wel genoeg groeipotentieel in landen zoals Japan, Zuid-Korea en Australië. Ook in deze landen is er veel vraag naar zonne-energie systemen en ze hebben bovendien een gunstige regelgeving voor hernieuwbare energie.


Risico’s voor Enphase Energy


Naast alle voordelen die we in dit artikel hebben benoemd, kleven er – zoals elke belegging – helaas ook een aantal risico’s aan. Het is erg moeilijk om elk risico apart te kwantificeren, waardoor het van groot belang is dat je altijd je eigen onderzoek doet. Alleen op deze manier heb je de controle over je beleggingen en daarmee ook de risico’s die je neemt. In dit artikelen vermelden we enkele van de grootste risico’s waarmee Enphase Energy te maken krijgt.


Een belangrijk risico voor Enphase Energy is de afhankelijkheid van de Amerikaanse markt, die momenteel goed is voor 76% van de totale omzet van het bedrijf. Hoewel de zonne-energie markt snel groeit, is het nog steeds een cyclische industrie, wat betekent dat bijvoorbeeld de overheid een grote invloed kunnen hebben op de toekomst van Enphase Energy. Denk hierbij aan bijvoorbeeld maatregelen als (het verwijderen van) subsidies.

Een ander cruciaal risico voor Enphase Energy is het feit dat het bedrijf enigszins afhankelijk is van één grote klant. In 2021 was deze klant bijvoorbeeld goed voor 34% van de omzet. Bovendien was deze klant op het moment van de publicatie van het meest recente jaarverslag verantwoordelijk voor 38% van het totale saldo aan uitstaande facturen. Deze contracten zijn over het algemeen kortlopend, wat het extra gevaarlijk maakt. Dit betekent dat een enkele klant die stopt met het kopen een grote impact kan hebben op de totale omzet van Enphase, wat negatief kan uitpakken voor de aandeelhouders.

Tot slot vormen de uitbreidingen naar internationale markten nog een algemeen risico. Zo is het bijvoorbeeld niet gegarandeerd dat de micro-omvormers net zo’n succes zullen gaan worden als in Amerika. Een ander probleem dat zich voordoet bij het uitbreiden naar nieuwe markten is de concurrentie. De zonne-energiesector is in veel landen al goed ontwikkeld, met gevestigde bedrijven die al actief zijn op deze markt. Het kan daarom moeilijk zijn voor Enphase om zich te onderscheiden van deze concurrentie en haar marktaandeel te vergroten. Het uitbreiden naar internationale markten biedt kortom zeker kansen voor Enphase Energy, maar het brengt ook uitdagingen met zich mee.


Samenvatting: Aandeelanalyse Enphase Energy


In dit artikel hebben we een analyse gemaakt van het bedrijf Enphase Energy. We hebben gekeken naar de producten en services van de onderneming, de financiële situatie van het bedrijf, een klein stukje geschiedenis en de grootste mogelijkheden voor toekomstige groei. Ook hebben we de groeiperspectieven van Enphase Energy in internationale markten zoals Europa en Azië onderzocht. We hebben gezien dat Enphase Energy een sterke aanwezigheid heeft in Europa en vooral nog veel groeimogelijkheden ziet in Azië.Al met al zijn er daarom zeker sterke redenen om te overwegen te beleggen in Enphase Energy. Voor beleggers die geïnteresseerd zijn om te beleggen in de markt van zonne-energie en op zoek zijn naar een bedrijf met sterke groeiperspectieven en een bewezen track record, kan Enphase Energy een aantrekkelijke beleggingsmogelijkheid zijn. Zoals altijd is het belangrijk om altijd zelf gedegen onderzoek te doen. Mis je iets? Laat het in de comments weten!


We steken enorm veel tijd in dit soort artikelen omdat we het leuk vinden om hiermee bezig te zijn dus als je ons wil bedanken: Like deze post en deel het met mensen die het ook interessant vinden!

8 opmerkingen

8 komentarzy


Complimenten voor dit artikel, graag meer van zulke topstukken met diepgang. Liever meer kwaliteit dan kwantiteit aan stukken. Benieuwd hoe de marges zich ontwikkelen wanneer het economisch minder gaat. Lijkt wat overeenkomsten te hebben met Alfen.

Polub

Prachtig artikel, bedankt hiervoor!

Polub

Goed stuk, waarvoor dank! Erg nieuwsgierig naar wat voor waardering je het zou geven.

Polub

htdijkstra74
htdijkstra74
02 maj 2023

Wat vind je van de waardering van Enphase? Afgelopen jaren ontzettend hard gestegen maar inmiddels alweer ongeveer 50% gedaald. Is de waardering nog steeds fors in jouw optiek of is dit een gouden kans? Persoonlijk DCA ik dit aandeel dus de exacte waardering maakt voor mij minder uit.

Polub
Odpowiada osobie:

Ik noemde NL als voorbeeld, maar ik denk dat zelfs als ze bijvoorbeeld de Aziatische markt gaan bevaren ze heel veel moeten verkopen, wil je de waardering rechtvaardigen. Bijna alles uit de Solar branche komt uit azie (hoofdzakelijk China). Dus succes voor het Amerikaanse enphase is lastig daar lijkt me zo. De grootste concurrenten zijn bijvoorbeeld serie geschakelde omvormers, of parallel geschakelde omvormers als Solar edge met optimizers. Ik denk dat Solar edge een grote concurrent is om een voorbeeld te noemen. Hyundai komt er ook aan.


Nog genoeg in te innoveren en met enphase is er in mijn ogen nog geen licht aan het einde van de tunnel. Het is het meest geavanceerde systeem, maar er zitten ook echt…


Polub

Meld je aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief!

Bedankt voor het abonneren!

Net binnen..