top of page

Dit willen de PVV & andere partijen doen met jouw vermogen

Samenvatting:

 • Negen politieke partijen in Nederland hebben uiteenlopende visies op de aanpak van vermogensbelasting in box 3, variërend van invoering van een miljonairstaks tot het versoepelen van fiscale regels voor bepaalde investeerders.

 • Linkse partijen zoals GroenLinks/PvdA en SP pleiten voor zwaardere belastingen op hogere vermogens, terwijl partijen als VVD en D66 een meer gematigde aanpak voorstellen, gericht op eerlijkere verdeling en eventuele aanpassingen in box 3.

 • Andere partijen, waaronder BBB en ChristenUnie, richten zich op specifieke aspecten zoals de belastingdruk op beleggers met huurpanden en de invoering van een tijdelijke miljonairstaks.

Analyse van Partijstandpunten over Vermogensbelasting in Box 3: De discussie over vermogensbelasting in Nederland wordt gekenmerkt door een breed scala aan politieke visies, zoals blijkt uit de verkiezingsprogramma's voor de aankomende verkiezingen. Veel partijen lijken rechts op migratie maar zijn economisch juist erg links.

 • NSC en VVD: Beide partijen focussen op een belastingstelsel dat meer gebaseerd is op daadwerkelijke rendementen in plaats van fictieve. VVD benadrukt daarnaast het voorkomen van oneerlijke belasting op vermogen dat gebruikt wordt voor pensioenopbouw of door mkb'ers.

 • GroenLinks/PvdA: Deze partij pleit sterk voor een progressiever belastingstelsel met een focus op hogere belastingen voor de rijkste individuen, waaronder de invoering van een miljonairsbelasting. Hun benadering is duidelijk gericht op het verminderen van de economische ongelijkheid.

 • D66: Deze partij stelt voor om grotere vermogens zwaarder te belasten, met extra toptarieven voor vermogens boven 1 miljoen euro. Dit lijkt een poging om de belastingdruk te verhogen op de meest welgestelde burgers, terwijl kleinere vermogens en de eigen woning buiten beschouwing worden gelaten.

 • ChristenUnie: Met een pleidooi voor een tijdelijke miljonairstaks en een focus op het belasten van daadwerkelijke rendementen, positioneert de ChristenUnie zich als een partij die zoekt naar een evenwichtige benadering van vermogensbelasting.

 • BBB: Deze partij lijkt zich vooral te richten op de belangen van beleggers in huurpanden. Zij pleiten voor een versoepeling van de fiscale regelgeving om investeringen in betaalbare huurwoningen aantrekkelijk te houden.

 • CDA en Partij voor de Dieren: Beide partijen pleiten voor een belasting op werkelijke rendementen, met de Partij voor de Dieren die een progressieve vermogensbelasting voorstelt en het CDA dat een verhoging van de erfbelasting voor grotere vermogens voorstelt.

 • SP: Consistent met hun politieke ideologie, streeft de SP naar een miljonairsbelasting en zwaardere belastingen op inkomsten uit vermogen, zoals aandelen en vastgoedbeleggingen.

 • De PVV, bekend om zijn scherpe en onderscheidende standpunten op tal van maatschappelijke thema's, heeft in zijn verkiezingsprogramma geen specifieke paragraaf gewijd aan de vermogensbelasting in box 3. Dit is opvallend, gezien het feit dat de partij op economisch gebied vaak gelijkwaardige plannen heeft als de SP, zoals een focus op de belangen van de 'gewone man' en het aanpakken van economische ongelijkheid. Desondanks kiest de PVV ervoor om in dit specifieke geval geen duidelijke positie in te nemen of een beleidsvoorstel te presenteren met betrekking tot de vermogensbelasting. Dit zou kunnen wijzen op een strategische keuze om zich te concentreren op andere onderwerpen die als urgenter of relevanter worden beschouwd binnen hun politieke agenda. Voor kiezers en analisten blijft het dus gissen naar de exacte visie van de PVV op dit specifieke financiële onderwerp.


Het politieke landschap in Nederland, net als in veel andere landen, toont een interessante dynamiek waarbij sommige partijen die op sociaal-culturele thema's, zoals migratie, een rechts standpunt innemen, economisch gezien juist neigen naar linkse ideeën. Deze partijen, zoals de PVV, kunnen stringent zijn in hun migratiebeleid, pleiten voor strengere grenscontroles en een meer nationalistische agenda, maar tonen tegelijkertijd een voorkeur voor sociaal-economische beleidsmaatregelen die meer gelijkheid en ondersteuning voor lagere inkomensgroepen bevorderen.


Dit kan zich uiten in voorstellen voor hogere belastingen op grote vermogens, bedrijven, meer overheidsuitgaven voor sociale voorzieningen, of het aanpakken van inkomensongelijkheid. Deze benadering illustreert hoe partijen kunnen streven naar een balans tussen de behoudende waarden op cultureel vlak en progressieve standpunten op economisch gebied, wat hun aantrekkingskracht vergroot onder kiezers die een combinatie van deze standpunten ondersteunen. Het is duidelijk dat de formatie economisch over links gaat en op migratie en EU over rechts.

Meld je aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief!

Bedankt voor het abonneren!