top of page

Chinese economie belandt in deflatie & dit zijn de gevolgen

In het kort:

  • Deflatie is een situatie waarin de prijzen dalen, wat negatieve gevolgen kan hebben voor de economie, zoals lagere vraag, investeringen, winsten, lonen en werkgelegenheid.

  • China kampt sinds kort met deflatie, vooral door de problemen in de vastgoedsector en de afnemende export, die beide belangrijke bronnen van groei zijn voor China.

  • De Chinese overheid heeft verschillende stimuleringsmaatregelen genomen om de deflatie te bestrijden en het economische herstel na de covidpandemie te ondersteunen, maar sommige analisten en economen pleiten voor meer structurele hervormingen om de economie te moderniseren en diversifiëren.

 

Deflatie is een situatie waarin de prijzen van goederen en diensten over een langere periode dalen. Dit klinkt misschien aantrekkelijk voor consumenten, die meer kunnen kopen voor minder geld, maar het kan ook negatieve gevolgen hebben voor de economie. Deflatie kan leiden tot een lagere vraag, lagere investeringen, lagere winsten, lagere lonen en hogere werkloosheid. Bovendien kan deflatie de schuldenlast van zowel overheden als bedrijven verzwaren, omdat de nominale waarde van de schuld niet daalt, maar de reële waarde wel stijgt.

China, de op een na grootste economie ter wereld, kampt sinds kort met deflatie. Volgens de officiële gegevens daalden de consumentenprijzen in juli met 0,3 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dit was de eerste daling in meer dan twee jaar en de tweede keer dat China deflatie kende sinds 2009. De producentenprijzen, die de kosten van grondstoffen en halffabricaten weerspiegelen, daalden voor de tiende maand op rij met 2,4 procent. Dit wijst op een zwakke vraag en een lage winstgevendheid in de industriële sector.

Wat zijn de oorzaken van de deflatie in China?


Er zijn verschillende factoren die een rol spelen, maar twee springen eruit: de problemen in de vastgoedsector en de afnemende export.

De vastgoedsector is al jaren een belangrijke motor van de Chinese economische groei. Volgens sommige schattingen is deze sector goed voor ongeveer een kwart van het bruto binnenlands product (bbp) van China. Echter, de vastgoedsector kampt met een overaanbod aan onverkochte woningen, een hoge schuldenlast en een strenger overheidsbeleid om speculatie en zeepbellen te voorkomen. Dit heeft geleid tot een daling van de vastgoedprijzen en een afname van de bouwactiviteit. Dit heeft op zijn beurt weer negatieve effecten op andere sectoren die afhankelijk zijn van de vastgoedsector, zoals staal, cement, meubels en huishoudelijke apparaten.

De export is een andere belangrijke bron van inkomsten en groei voor China. China is de grootste exporteur ter wereld en exporteert vooral naar landen als de Verenigde Staten, de Europese Unie en Japan. Echter, door de covidpandemie en de handelsoorlog met de VS is de vraag naar Chinese producten in het buitenland sterk afgenomen. In juli daalde de export met 14 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dit was de grootste daling in ruim drie jaar. De afnemende export heeft ook gevolgen voor de werkgelegenheid en het inkomen van miljoenen Chinezen die in de exportgerichte sectoren werken.

Wat zijn de gevolgen van de deflatie in China?


De deflatie kan het economische herstel van China na de covidpandemie vertragen of zelfs ondermijnen. China was het eerste land dat werd getroffen door het coronavirus, maar ook het laatste land dat alles onder controle kreeg. De economie belandde vrijwel meteen in een crisis situatie en de groei werd afgeremd. De deflatie kan ervoor zorgen dat consumenten minder uitgeven, bedrijven minder investeren en innoveren en banken minder lenen. Dit kan leiden tot een lagere groei, minder banen en meer sociale onrust wat in ruil de groei van de rest van de wereld kan beperken.


BBP groei van China

Wat kan China doen om de deflatie te bestrijden?


De Chinese overheid heeft al verschillende maatregelen genomen om de economie te stimuleren en te stabiliseren. Zo heeft ze fiscale steun verleend aan de getroffen sectoren en groepen, de rente verlaagd, de kredietverlening versoepeld en de infrastructuuruitgaven verhoogd. Ook heeft ze geprobeerd om de binnenlandse consumptie te bevorderen door vouchers uit te delen, belastingen te verlagen en het sociale vangnet te verbeteren. Echter, sommige analisten en economen betwijfelen of deze maatregelen voldoende zijn om de deflatie te keren en de groei op peil te houden. Ze pleiten voor meer structurele hervormingen om de economie minder afhankelijk te maken van de vastgoedsector en de export en meer te richten op innovatie, kwaliteit en duurzaamheid.

Deflatie is een ernstig probleem dat China voor grote uitdagingen stelt. Het is nog te vroeg om te zeggen of China in staat zal zijn om de deflatie te overwinnen en het economische herstel voort te zetten. Maar één ding is zeker: de wereld kijkt met belangstelling toe hoe China omgaat met deze situatie, want wat er in China gebeurt, heeft gevolgen voor ons allemaal.

Wil je meer lezen?

Abonneer je op debelegger.nl om deze exclusieve post te kunnen blijven lezen.

Meld je aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief!

Bedankt voor het abonneren!