top of page

Beleggen zoals Topbelegger Chuck Akre

Bijgewerkt op: 13 mrt. 2023

Dit artikel is een vervolgartikel op beleggen zoals Peter Lynch. Zoals je wellicht al kan raden, zoomen we in dit artikel in op de belegger Chuck Akre. Charles Akre is een Amerikaanse investeerder en is actief bij zijn eigen fonds Akre Capital Management. Sinds de oprichting van het Akre Focus Fund in 2009, behaalt Akre fantastische rendementen van gemiddeld 17.5% per jaar. Een belegging van honderd dollar bij aanvang zou vandaag de dag ongeveer negenhonderd dollar waard zijn. Hiermee verslaat hij zonder twijfel de S&P 500 en laat hij ook andere beleggingsfondsen ver achter zich. In dit artikel bestuderen we de beleggingsprincipes van Charles Akre en nemen we een kijkje in de strategie van deze wereldbelegger.


Chuck Akre Guiding Principles:


Three-legged stool: dit is in feiten de kern van de beleggingsfilosofie van Akre. Zelf noemt hij dit de three-legged stool, wat een metaforische uitspraak is om een driebenige stoel – het draait om drie aspecten - te omschrijven waar je als belegger als het ware op steunt. De aspecten van deze stoel zijn: (1) simpel en hoogstaand bedrijfsmodel, (2) aandeelhoudersvriendelijk en getalenteerd management en (3) een betrouwbaar trackrecord gecombineerd met goede vooruitzichten. We zullen elk aspect eens beter onder de loep nemen:

  • Simpel en hoogstaand bedrijfsmodel: Chuck Akre zoekt ten eerste naar bedrijven met een eenvoudig bedrijfsmodel. Een kenmerk die we bij veel succesvolle beleggers terug zien komen. Het bepalen van de kwaliteit van de onderneming is vanzelfsprekend ingewikkelder. Akre heeft een sterke voorkeur voor bedrijven met competitieve voordelen. In het bijzonder competitieve voordelen die zich vertalen in pricing power. Hierbij is het wel belangrijk dat de kosten minder hard stijgen dan de prijs. Akre prefereert dus bedrijven die beschermt zijn tegen inflatie (via pricing power) – hoe actueel! Daarnaast eist Akre dat het bedrijf in kwestie een hoog rendement (doorgaans minimaal 15%) op het eigen vermogen behaalt (ROE) en het hoge, voorspelbare vrije kasstromen (FCF) genereert. Tot slot behoort de onderneming tot een sterke balans te beschikken met weinig schulden, voldoende liquiditeit en waarbij een groot gedeelte van de winst in cash wordt omgezet.

  • Aandeelhoudersvriendelijk en getalenteerd management: het management heeft een grote invloed op het bedrijf en hoe logisch dit ook klinkt, menig belegger kijkt nauwelijks naar het management tijdens het onderzoeken van een onderneming. Een management voldoet aan de eisen indien ze beschikt over uitzonderlijke kwaliteiten, de bestuurders eerlijk zijn naar stakeholders en ze een passie voor de onderneming uitdragen. Verder moet het management over een lange termijn horizon beschikken - onverschillig tegenover de korte termijn focus van Wall Street. Ook dient er een flexibele, efficiënte bedrijfscultuur aanwezig te zijn. Als allerlaatst vind Akre het belangrijk dat bestuurders, specifiek de CEO, geen absurde salarissen of bonussen ontvangen. De vergoedingen voor bestuurders moeten rationeel en eerlijk worden bepaald. In de praktijk blijkt dat er maar weinig managementteams zijn die aan al deze eisen voldoen.

  • Een betrouwbaar trackrecord gecombineerd met goede vooruitzichten: Akre vindt het belangrijk dat het trackrecord een patroon van herinvesteringen bevat. Hier bestaat wat overlap tussen het vinden van een goed management, want het is de taak van de bestuurders om het kapitaal te alloceren. Verder moet de onderneming beschikken over voldoende mogelijkheden om de vrije kasstromen in de toekomst organisch of via overnames te herinvesteren.

Het vinden van dergelijke bedrijven is lastig, maar niet onmogelijk. Chuck Akre noemt bedrijven die aan deze eisen voldoen ‘compounding machines’.


Buy & Hold: Kenmerkend in zijn strategie is het gegeven dat Akre bijna nooit zijn aandelen van hand doet. Er zijn volgens Akre maar een paar goede aanleidingen om te verkopen: (1) wanneer een bedrijf niet meer bovengemiddeld groeit, (2) het competitieve voordeel is beschadigd of (3) er een ongunstige verandering in het management heeft plaatsgevonden. Het verkopen wegens hoge waarderingen of verkopen om kapitaal vrij te maken om te investeren in een onderneming die beter lijkt is volgens Akre dom. Ook blijft Akre weg van de ruis, waaronder nieuwsberichten, kwartaalresultaten en Wall Street analisten. Zij proberen per definitie het lawaai te maximaliseren - om beleggers ervan te overtuigen veel, en vaak irrationeel, te doen handelen. Akre legt de focus op wat echt belangrijk is voor de onderneming in kwestie:

‘’We endeavor to look past the non-essential details. We want to identify the essence of each business’s competitive advantage. We can far more easily assess the relevance of new business developments once we are armed with our understanding of what really matters and what does not.’’

Door vast te houden aan uitmuntende bedrijven en zich niet te laten verleiden om te verkopen om wat voor reden dan ook, is het mogelijk om maximaal te profiteren van het rente-op-rente effect. Volgens Akre grijp je door te verkopen in, waardoor het rente-op-rente effect verstoort raakt en mogelijk beschadigd word.


Hoge return-on-equity: het beursrendement laat een directe correlatie zien met het rendement op het eigen vermogen en vaak met de groei van de boekwaarde. Op basis hiervan stelt Akre dat het te behalen rendement gelijk is aan het rendement op eigen vermogen (ROE), zonder dividenduitkering en uitgaande van een gelijkblijvende waardering. Een hoog rendement op het eigen vermogen is daarom een cruciale factor in het identificeren van bedrijven die een bovengemiddeld beursrendement kunnen behalen.


Advies van Akre voor beleggers


Chuck Akre benadrukt het belang van het vasthouden aan winners. Zoek naar bedrijven met een hoge winstgevendheid, competitieve voordelen en een aandeelhoudersvriendelijk management en koop deze tegen een eerlijke prijs. Doe daarna zo min mogelijk. Wanneer je bovengemiddelde bedrijven koopt tegen een eerlijke waardering, mag je ook een bovengemiddeld rendement verwachten.

Meld je aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief!

Bedankt voor het abonneren!