top of page

2024 voor Plug Power aandelen, faillissement of ommekeer?

In het kort:

  • Achtbaanrit op de Beurs: Plug Power heeft een tumultueuze reis op de beurs doorgemaakt, van $1 naar meer dan $70 tijdens de investeringsgolf van 2020-2021, maar zit nu op een bescheiden $4 per aandeel.

  • Financiële moeilijkheden: Plug Power met financiële moeilijkheden, met slechts $199 miljoen omzet tegenover $473 miljoen uitgaven in Q3.

  • Gevaar van faillissement: Met een burn rate en beperkte cash (slechts $111 miljoen) lijkt een mogelijk faillissement op de loer te liggen. Toch blijft het gemiddelde prijsdoel van Wall Street analisten positief.


Plug Power (PLUG) heeft zijn aandeelhouders de afgelopen jaren meegenomen op een achtbaanrit. Vijf jaar geleden was het een aandeel waar niemand naar omkeek, met een handelsprijs van ongeveer $1 per aandeel. Tijdens de investeringsgolf van 2020 en 2021 piekte het aandeel op meer dan $70. Sindsdien is het echter een lange afdaling geweest, en momenteel schommelt het rond de $4. Eerder, in een sterke stijging rond het jaar 2000 wist het aandeel zelfs richting de $1500 te klimmen, kortom, een volatiel aandeel is het zeker.Financiële Struggles van Plug Power

Plug Power heeft zich volledig gericht op de opkomst van waterstof als brandstof voor voertuigen, met betrokkenheid bij de volledige cyclus: productie, transport en eindgebruik. Ondanks de opmars van elektrische voertuigen (EV's) blijft waterst relevant in verschillende voertuigen. In het derde kwartaal merkte het management op dat er een enorme waterstoftekort was in de VS, verergerd door het uitvallen van Plug Power's productiefaciliteit in Tennessee, die ongeveer 20% van de benodigde waterstof levert, met name cruciaal voor waterstofauto's aan de oostkust.


De financiële cijfers vertellen echter een zorgwekkend verhaal. In Q3 bedroeg de omzet van Plug Power slechts $199 miljoen tegenover uitgaven van $473 miljoen. Met een aanzienlijke burn rate en slechts $111 miljoen in onbeperkte contanten op de balans per 30 september, lijkt een mogelijk faillissement dreigend.Overlevingskansen en Financiële Oplossingen

Plug Power probeert externe financiering te verkrijgen om het hoofd boven water te houden. Het bedrijf onderzoekt een oplossing met bedrijfsschulden en staat in contact met het Amerikaanse Ministerie van Energie om een lening te verkrijgen voor de bevordering van groene energie. Hoewel dit pad het meest waarschijnlijk lijkt voor de overleving van Plug Power, blijven er grote vraagtekens.


Maar betekent dit dat je zou moeten investeren in Plug Power? Waarschijnlijk niet. Ondanks innovatieve technologie is het jaren geleden dat Plug Power een positieve brutowinst behaalde. Het risico voor aandeelhouders lijkt hoog, zelfs als het bedrijf na mogelijk faillissement kan herstructureren.


Potentiële Groei en Risico's

Wall Street voorspelt een mogelijke opleving met een consensusprijsdoel van $6.75 per aandeel, wat een potentiële stijging van ruim 100% in 2024 betekent. Optimisten wijzen op de wereldwijde verschuiving naar hernieuwbare energiebronnen en de samenwerkingen van Plug Power met Amazon, SK Group en Renault. Dat analisten verdeelt zijn over het aandeel blijkt wel uit de uiteenlopende prijsdoelen voor het aandeel:


Plug Power prijsverwachtingen van analisten (Bron: CNN)Helaas kosten de ambitieuze uitbreidingsplannen van Plug Power voor het groene waterstofecosysteem aanzienlijk. Ondanks een verkoopgroei van meer dan 50% op jaarbasis, rapporteerde het bedrijf een nettoverlies van meer dan $726 miljoen in de eerste negen maanden van 2023. Een "going concern"-waarschuwing in de financiële verklaringen benadrukt de dringende noodzaak van extra kapitaal.


Nieuwe wetgeving waterstofprojecten in Amerika

De Biden regering heeft recent nieuwe belastingregelgeving met betrekking tot waterstofprojecten ingevoerd. De nieuwe regels, omschreven als 'teleurstellend' door Plug Power Inc., leggen strikte criteria op voor de kwalificatie van waterstofprojecten voor een belastingkrediet. De plannen omvatten strenge milieuvoorschriften om ervoor te zorgen dat de energie-intensieve productie van brandstof geen toename van broeikasgasemissies veroorzaakt.


Andy Marsh, de CEO van Plug Power, heeft echter verklaard dat hij verwacht dat de beperkingen rond een cruciale maatregel van het klimaatbeleid van president Joe Biden zullen versoepelen zodra ze zijn doorgenomen door het Ministerie van Financiën. In een interview met Bloomberg Television verklaarde Marsh: "We verwachten dat de voorschriften soepeler zullen worden. Ik heb met veel senatoren gesproken die me vertellen dat het gemakkelijker wordt, niet moeilijker."


Onder de conceptuele voorstellen van het Ministerie van Financiën zouden waterstofprojecten moeten voldoen aan strikte milieueisen om te voorkomen dat de energie-intensieve productie van de brandstof leidt tot een toename van broeikasgasemissies. Om in aanmerking te komen voor het belastingkrediet, dat maximaal $3 per kilogram kan bedragen, zouden waterstofprojecten elektriciteit moeten gebruiken van nieuw gebouwde schone energiebronnen.


Vanaf 2028 moet ook worden gegarandeerd dat de productie plaatsvindt tijdens dezelfde uren als die waarop deze schone bronnen operationeel waren. Marsh benadrukte echter dat Plug Power, samen met andere waterstofproducenten, van plan is om een actieve inspanning te leveren om "de voorschriften recht te trekken" en is ervan overtuigd dat er wijzigingen zullen plaatsvinden na de periode van openbare opmerkingen over de regelgeving. Dit is begrijpelijk, aangezien het aanbod van deze schone energiebronnen nog te laag is om de nodige harde groei van Plug Power te ondersteunen.


Conclusie

De weg vooruit voor Plug Power lijkt vol hindernissen en onzekerheden. Hoewel de vooruitzichten op papier aantrekkelijk lijken, kunnen de financiële problemen en de concurrentie in de groene energiesector het succes in de weg staan. Beleggers doen er goed aan voorzichtig te zijn en de ontwikkelingen nauwlettend te volgen.


Heb je vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar rens@debelegger.nl

Meld je aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief!

Bedankt voor het abonneren!