top of page

The Tradedesk

Openbaar·138 leden

Ik probeer een waardering te maken over ttd maar vind het lastig om de marges in te schatten voor de toekomst. Welke marges zijn in jullie ogen haalbaar?


En wat is volgens jullie een goede waardering? Mijns inziens in het vrij duur..

Over

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page