Begrippenlijst voor Ervaren Beleggers

Strangle


Een strangle is een combinatieorder waarbij een call optie en een put optie met
dezelfde afloopmaand maar verschillende uitoefenprijzen worden gekocht of
geschreven. Een strangle lijkt op een straddle maar omdat de uitoefenprijzen verder
uit elkaar liggen, zijn de opbrengsten voor de schrijver en de kosten voor de koper
van een strangle beperkt.
Call optie


Een call optie is een verhandelbaar recht om gedurende de looptijd van een optie op
een bepaald moment in de toekomst een afgesproken hoeveelheid onderliggende
waarde te kopen aan een vooraf afgesproken prijs. Dit is alleen interessant voor de
belegger wanneer de koers van de onderliggende waarde hoger is dan de
uitoefenprijs. Zijn aankoopprijs staat immers vast in het optiecontract.
Put optie


Bij een put optie heeft de koper het recht om gedurende de looptijd van de optie de
optie voor een bepaalde onderliggende waarde te verkopen aan een vooraf
afgesproken prijs. Dit is interessant voor de belegger wanneer de koers van de
onderliggende waarde lager is dan de uitoefenprijs. Zijn verkoopprijs staat immers
vast in het optiecontract. Een koper van een put optie zal alleen van zijn recht gebruik
maken als de koers van de onderliggende waarde lager is dan de strike van de optie.
IPO


Initial Public Offering (IPO) is de Engelse term die gebruikt wordt wanneer een bedrijf
voor het eerst naar de beurs trekt. Het gaat dan om de eerste uitgifte van aandelen
of obligaties op een effectenbeurs.
OCF


OCF is de Engelse benaming voor de lopende kosten.
De OCF is geïntroduceerd ter vervanging van de Total Expense Ratio (TER).
ICO


ICO staat voor Initial Coin Offering. Een ICO is een vorm van crowdfunding met
behulp van cryptomunten om kapitaal aan te trekken. In de afgelopen jaren zijn ICO's
erg populair geworden. Het doel van een ICO is om kapitaal op te halen om een
project van startende bedrijven van de grond te krijgen. Bij een ICO wordt een
hoeveelheid van de crowdfunded cryptomunten verkocht aan beleggers in de vorm
van "tokens", in ruil voor een wettig betaalmiddel of andere cryptomunten zoals
Bitcoin of Ethereum. Deze tokens worden gepromoot als toekomstige functionele
valuta-eenheden als het financieringsdoel van de ICO wordt gehaald en het project
wordt gelanceerd.
RSI


De Relative Strength Index (RSI) is een indicator die kan helpen om koop- of
verkoopmomenten van bijvoorbeeld aandelen te bepalen. Met behulp van de MFI
kan het 'enthousiasme' van de markt in kaart worden gebracht. De RSI-indicator
meet de snelheid en richting van een beweging.
Prospectus


Een onderneming die een beursnotering overweegt is verplicht om een prospectus uit
te geven. In het prospectus worden gegevens over de onderneming en de aanstaande
introductie vermeld. Potentiële beleggers kunnen zich zodoende een beeld vormen
van de onderneming en de komende emissie.
Junk bonds


Junk bonds, ook wel ‘High Yield obligaties’ genoemd, zijn obligaties met een lage
creditrating. Junk bonds worden uitgegeven door bedrijven zonder of met heel
summiere documentatie over hun winsten en verliezen, of door bedrijven met een
twijfelachtige kredietwaardigheid. Omdat de koersfluctuaties hevig zijn, zijn deze
effecten erg populair bij de beleggers die veel risico durven nemen.
Zero bond


Zero bond is een obligatie die tijdens de looptijd geen rentebetalingen doet (coupons)
maar afgelost wordt tegen een van tevoren bekend bedrag. Emissie van een zero bond
vindt plaats tegen minder dan 100%.
Short gaan


Short gaan is beursjargon. In beurstermen betekent short gaan dat je als belegger
anticipeert op een daling. Je verkoopt aandelen die niet in jouw bezit zijn om deze
later terug te kopen tegen een lagere prijs. Met short gaan kun je meer dan je inleg verliezen en is dus extreem gevaarlijk.
Warrant


Een warrant is een verhandelbaar effect dat gedurende een bepaalde periode het
recht geeft om een bepaald aantal aandelen tegen een vooraf afgesproken koers
te verwerven. Warrants lijken enigszins op opties maar worden uitgegeven door
banken. Ook zijn de contractspecificaties in tegenstelling tot opties niet
gestandaardiseerd. Een belegger kan niet short gaan in warrants, alleen de
uitgevende instelling neemt een shortpositie in. Warrants hebben veelal
betrekking op een index of een economische sector. Settlement vindt plaats via
contante afrekening (cash settlement) of door fysieke levering van de
onderliggende waarde.
Effecten krediet


Effectenkrediet is krediet dat wordt verleend op basis van de in je portefeuille
aanwezige effecten. Met dit krediet kun je bijvoorbeeld de koop van additionele
aandelen financieren.
Variation margin


Eventuele koersverschillen van een openstaande futurespositie worden dagelijks
verrekend via de zogenaamde variation margin.
Securities lending


Securities Lending is het uitlenen van effecten tegen een (kleine) vergoeding.
Securities Lending laat de markten soepeler functioneren omdat arbitrageanten en
liquidity providers even makkelijk kunnen kopen als verkopen.
Sharp ratio


De Sharpe Ratio geeft de prestaties van een beleggingsfonds weer, waarbij
gecorrigeerd wordt voor risico. De Sharpe Ratio kan worden gebruikt om de
prestaties van twee vergelijkbare fondsen te beoordelen. Hoe hoger de
Sharpe Ratio, hoe beter de risico gecorrigeerde prestaties van een beleggingsfonds.
Trailing stop


Een trailing stop is een bepaalde conditie van een geavanceerde order.
Met de trailing stop profiteer je wél van een koersstijging, maar je beperkt jouw risico
bij een koersdaling, of andersom.
Flitstrader


is een methode om te speculeren op valuta- en aandelenkoersen waarbij in zeer korte
tijd (minder dan een seconde) zowel gekocht als verkocht wordt. Hierbij wordt
gespeculeerd op kleine koerswijzigingen die zich in korte tijd voordoen of op kleine
verschillen in de waarde van hetzelfde aandeel op verschillende beurzen (arbitrage).
Door binnen een fractie van een seconde te kopen, te verkopen en meteen weer te
kopen, kunnen met kleine koersverschillen grote winsten gemaakt worden.
Swing Trader


Vertaald uit het Engels-Swing trading is een speculatieve handelsstrategie op
financiële markten waar een verhandelbaar actief gedurende één tot meerdere
dagen wordt aangehouden in een poging te profiteren van prijsveranderingen of
'schommelingen'.
Daytrader


De meest actieve belegger wordt een daytrader genoemd. Daytraders zijn vrijwel
iedere actief op de beurs en openen en sluiten 1 of meerdere posities op dezelfde dag.
Het doel van de daytrader is om aan het eind van de dag, wanneer de beurzen zijn
gesloten, geen effecten meer in bezit te hebben. Zodoende vermijden ze het risico
dat de beurzen lager openen dan de voorgaande handelsdagen en ze zodoende een
vermindering van hun portefeuille ervaren.