Begrippenlijst voor Gemiddelde Beleggers

Derivaten


Derivaten hebben geen goede reputatie. Er wordt veel over geschreven.
Soms correct, soms niet. Graag geven wij je duidelijkheid in wat een financieel derivaat
nu precies is, wat de risico’s zijn. De letterlijke vertaling van derivaat is afgeleide.
Een derivaat geeft de koper het recht om iets voor een bepaalde koers te kopen of te
verkopen. Datgene wat gekocht of verkocht mag worden is de onderliggende waarde.
De waarde van een derivaat hangt dus samen met die van de onderliggende waarde.
Future


Een future is een overeenkomst om een onderliggende waarde te verhandelen tegen
een prijs die nu overeengekomen is. Bij een beurstransactie in een future is alles op
voorhand vastgesteld. Denk hierbij aan de prijs, de onderliggende waarde,
de looptijd van de future, de bepaling van de uiteindelijke afrekenprijs (settlement)
en de valuta waarin de future genoteerd staat. Verder moet er bij futures margin
(een borgstelling) aangehouden worden om überhaupt positie in te mogen nemen.
Dankzij de margin weet uw bank dat u aan uw verplichtingen kunt voldoen.
Penny stock


Een penny stock is een aandeel dat maar enkele centen waard is.
Vaak gaat het om aandelen van kleine, risicovolle bedrijven.
Stock picking


Stock picking is het selecteren van aandelen waarvan men een goed rendement
verwacht.
Volitaliteit


De koers van een onderliggende waarde zoals een aandeel of index is voortdurend in
beweging. De koers kan omhooggaan maar natuurlijk ook omlaag. De term die wordt
gebruikt voor de beweeglijkheid van een effect is volatiliteit. Wanneer een
onderliggende waarde een stabiele koers heeft, en dus bijna niet omhoog of omlaag,
beweegt, is er sprake van een lage volatiliteit. Een effect dat zich wild beweegt
heeft een hoge volatiliteit.
Blue chip


Blue chip aandelen zijn de aandelen van grote, bekende bedrijven.
Deze bedrijven hebben vaak een stevige balans, een hoge marktkapitalisatie en
een lange historie.
Forex


Forex staat voor Foreign Exchange oftewel de handel in vreemde valuta.
Hedge fund


Een hedge fund (hedgefonds) streeft naar een positief rendement, ongeacht de
richting van de beurs. Er zijn verschillende strategieën die hedge funds kunnen
gebruiken, dit in tegenstelling tot de meer traditionele beleggingsfondsen.
Vaak zijn het besloten fondsen met een forse minimale en relatief hoge kosten.
Black Swan


De Black Swan theorie is een metafoor voor een gebeurtenis die komt als een totale
verrassing. Het gaat om grote, onverwachte gebeurtenissen die grote gevolgen
hebben voor de toekomst en in de geschiedenispatronen niet terug te vinden zijn.
Unicorn


Een unicorn is een start-up welke niet beursgenoteerd is en al meer dan 1 miljard
dollar waard is. Unicorns bevinden zich vaak in de technologiesector.
Quote


Een quote is de verplichte bied- en laatprijs die wordt afgegeven door de partijen die
de markt in de desbetreffende effecten onderhouden.
Turbo


Sommige uitgevers geven hun turbo’s een andere naam zoals Sprinters en Speeders.
Met dit product kan je met een hefboomeffect beleggen in een onderliggende waarde
zoals aandelen, indices, valuta en obligaties. Met turbo’s kan je nooit meer kwijtraken
dan jouw oorspronkelijke inleg. Bij een product als futures kan dit wel.
XD


XD is de afkorting van ex-dividend. Letterlijk betekent dit "zonder het dividend" XD is
een symbool dat wordt gebruikt om aan te geven dat een effect ex-dividend wordt
verhandeld. De afkorting fungeert om beleggers belangrijke informatie te geven over
een specifieke beveiliging in een aandelenkoers. Soms wordt alleen de X gebruikt om
aan te geven dat de aandelen ex-dividend handelen.
Hefboom


Een hefboom zorgt ervoor dat de potentiële, procentuele winst (of verlies) die een
belegger kan maken hoger is dan een directe belegging in de onderliggende waarde.
Voorbeelden van hefboomproducten zijn turbo’s, opties en futures.
Staatsobligatie


Een staatsobligatie is een obligatie die wordt uitgegeven door een land of overheid
om een gat in de begroting te kunnen dekken.
Small cap


Small cap is de term die wordt gebruikt om bedrijven met een relatief kleine
marktkapitalisatie te classificeren. De definitie van ‘Small cap’ kan variëren per broker
maar over het algemeen wordt een bedrijf als small cap geclassificeerd wanneer het
een marktkapitalisatie heeft van tussen € 300 miljoen en € 2 miljard.
Light-optie


Light-opties zijn opties die betrekking hebben op een onderliggende waarde die 1/10
is van een index. Vanwege de lage investering die nodig is, zijn light-opties vooral
interessant voor de belegger met bescheiden financiële middelen.
Op de optiebeurs van Euronext Amsterdam wordt o. a.
een light-optie verhandeld op de AEX-index.