Begrippenlijst Beginners

Inflatie


Inflatie is een ander woord voor waardevermindering van geld. Het houdt in dat je in
een periode minder voor je geld kunt kopen dan de vorige in een vergelijkbare
periode ervoor (bijvoorbeeld in een maand).
Deflatie


Deflatie is een ander woord voor waardevermeerdering van geld. Het houdt in dat je
in een periode meer voor je geld kunt kopen dan in de periode ervoor.
Deflatie is het tegenovergestelde van inflatie.
Limit order


Een limietorder is een order waarbij de maximum koopprijs of minimum
verkoopprijs door de opdrachtgever vastgesteld werd.
Market order


Market order is een andere term voor bestens order. Een bestens order is een order
die uitgevoerd zal gaan worden tegen de op dat moment beste prijs.
In heftige marktomstandigheden kunnen de prijzen waarop de orders zijn uitgevoerd
sterk afwijken van de laatste prijs.
Stoploss order


Een stop loss order wordt, nadat het stopniveau is geraakt of overschreden,
geactiveerd als een marktorder, en dus op de eerste en beste volgende koers
of koersen uitgevoerd. Met dit ordertype beschermt men zijn positie tegen een
(verdere) koersdaling of kan men profiteren van een koersuitbraak.
Stoplimit order


Een stop limiet order wordt, nadat het stopniveau is geraakt of overschreden,
geactiveerd als een limiet order. Bij dergelijke orders moeten dus twee prijsniveaus
worden opgegeven, namelijk het stopniveau en de limiet.
Composite


Een composite is wanneer je van verkregen dividend rendement uit je
obligaties / aandelen nieuwe obligaties / aandelen terug koopt.
Je obligatie / aandeel maakt winst en vermeerdert in winst door de winst om te zetten
in nieuwe obligaties / aandelen
Bear market


Een voortdurende periode van dalende aandeelkoersen. Een bear market komt
meestal voor als beleggers anticiperen op een teruglopende economische activiteit.
Bij obligaties kan een bear market ontstaan door het stijgen van de rente.
Dan is het interessanter om te sparen. Waarom een verwijzing naar een beer?
Wanneer een beer aanvalt, dan slaat hij met zijn kop en poten naar beneden,
een neerwaartse beweging dus.
Bull Market


Bull market is een Engelse term voor een positief gestemde markt waarin de koersen
over een breed front stijgen. Waarom een verwijzing naar een stier?
Wanneer een stier aanvalt, maakt hij met zijn kop en hoorns een opwaartse beweging.
Spread


Een spread is het verschil tussen de bied- en de laatprijs.
Laatkoers


De laatkoers is de prijs waarvoor ‘de markt’ een effect / aandeel wilt verkopen.
Biedkoers


De biedkoers is de prijs die ‘de markt’ wil betalen voor een effect / aandeel.
Yield


Yield is de Engelse term voor het ‘vaste’ rendement (zoals dividend of rente)
uitgedrukt als een percentage.
Rendement


Rendement is de gemaakte winst (of verlies) op jouw beleggingen over een (meestal)
bepaalde periode. Dit kan zowel in absolute bedragen als procentueel worden
weergegeven. Indien uitgedrukt in een percentage van de waarde van de investering
of van het geïnvesteerd bedrag, spreekt men veelal van rentabiliteit.
Dividend


Dividend is een winstuitkering in de vorm van geld (cashdividend) of aandelen
(stockdividend) aan de houder van een aandeel. De hoogte van de dividenduitkering
is doorgaans gerelateerd aan de hoogte van de behaalde winst.
ETF / Tracker


ETF’s, passieve fondsen en trackers zijn verschillende namen voor hetzelfde product.
ETF's zijn beleggingsinstrumenten die een index op de voet volgen.
Ze combineren de voordelen van aandelen met die van een beleggingsfonds.
Technisch gezien is een ETF een beleggingsfonds waarin alle aandelen van een
index zijn opgenomen in een identieke verhouding. Daardoor is een ETF
nagenoeg gelijk aan de stand van een index of een fractie daarvan.
Een ETF staat voor Exchange Traded Fund en word ook wel een Tracker genoemd.
ISIN


ISIN staat voor International Security IdentificatioN code.
Deze internationaal erkende code wordt aan elk effect toegekend.
Ticker


Een ticker is een reeks letters en/of cijfers waarmee een effect kan worden
geïdentificeerd. Meestal is dit de afkorting van een aandeel. In somige gevallen
werken verschilende brokers met verschillende tickers. Let hier dus op.
GAK


Het geplaatste aandelenkapitaal is het (recht op) kapitaal dat door de onderneming is
uitgegeven en dat door aandeelhouders aan de onderneming is verschaft.
De aandeelhouders hebben hiervoor aandelen ontvangen.
Vaak wordt het afgekort als GAK. (Geplaatst Aandelen Kapitaal)
Index


Een index (meervoud indices) is het geheel van aandelen of onderliggende waarden.
Een aandelenindex is het gewogen gemiddelde van een aantal belangrijke aandelen.
Vaak zijn dit de grootste aandelen van de beurs, zoals de Dow Jones Industrial
Average in New York, de AEX in Nederland, de Bel20 in België of de DAX-index
in Duitsland.